Trať Nádraží Hostivař - Průběžná

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Trať Nádraží Hostivař - PrůběžnáDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 26 před smyčkou Nádraží Hostivař
Vůz KT8D5 ev.č.9042 na lince 11 před zastávkou Na Groši
Když byla 6. ledna 1935 zprovozněna 2,5 kilometru dlouhá tramvajová trať vedená od křižovatky u Koh-i-nooru zhruba k dnešní stanici metra A Strašnická, stala se její součástí od samotného počátku křižovatka Průběžná, zřízená na styku ulic V Olšinách a Průběžné. Součástí tratě se totiž stala i krátká odbočka do Průběžné ulice, která byla počátkem rozestavěné tratě na Zahradní Město. Odbočka sloužila jako obratiště a mezitím se usilovně pracovalo na výstavbě tramvajové tratě, která musela mimoúrovňově vykřižovat železniční trať v Zahradním Městě, což se i do dnešních dnů stalo kritickým bodem celé tratě. Trať byla uvedena do provozu 18. října 1936 a její součástí se stala také tehdy ještě koncová smyčka Zahradní Město. Smyčka to nebyla příliš rozsáhlá, ale tehdejším provozním potřebám dostačovala. V padesátých letech byla snaha dobudovávat nová mezilehlá obratiště, na nichž by bylo možné obracet soupravy, které se v okrajových úsecích tramvajových tratí stávaly přebytečnými. 3. listopadu 1952 tak byla uvedena do provozu nová mezilehlá smyčka u Nádraží Strašnice - Radošovická. Po období jen krátce přesahujícím jeden rok se dostávaly do finiše stavební práce na konci tramvajové tratě v Zahradním Městě a 3. ledna 1954 byla trať ze Zahradního Města prodloužena až do Hostivaře, na náměstí J. Marata, zhruba do prostoru dnešní zastávky Hostivařská. Ani ne po třiceti letech se však koncová smyčka stěhovala. Celý prostor tehdejšího náměstí prošel
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7100+ T3 ev.č.6432 na lince 26 u zastávky Sídliště Zahradní Město
Setkání vozů KT8D5 ev.č.9005 na lince 4 a ev.č.9033 na lince 11 v zastávce Zahradní Město
zásadní přestavbou a nakonec i charakter náměstí ztratil. Stal se jen významnou silniční křižovatkou. 7. září 1982 tak byla původní koncová smyčka zrušena a začalo napojování prodloužení tramvajové tratě o dalších cca 400 metrů, jehož součástí se stala také nová koncová tramvajová smyčka u hostivařského železničního nádraží, která - společně s prodlouženou tratí - zahájila svůj provoz 4. října 1982. Tramvajová trať byla v prodlouženém úseku umístěna do betonového podjezdu, jímž mimoúrovňově křižuje vozovky okolních silnic. V souvislosti s výstavbou silniční komunikace zvané Jižní spojka došlo k výstavbě mimoúrovňové křižovatky na Zahradním Městě, což mělo za následek likvidaci mezilehlé smyčky Zahradní Město, která byla zrušena k 5. květnu 1987. V roce 1999 probíhala rekonstrukce mostů nad tramvajovou tratí u smyčky Nádraží Hostivař. Z tohoto důvodu byl od 20. března 1999 do 10. května 1999 přerušen provoz v úseku Hostivařská - smyčka Nádraží Hostivař. Za křižovatkou u zastávky Hostivařská byla po vyjmutí několika velkoplošných panelů BKV vložena vratná zajišťovací výhybka, umožňující provoz obousměrnými vozy KT8D5 alespoň k zastávce Hostivařská.

Vůz T3SUCS ev.č.7054 vypravený na výlukovou linku 32
Souprava vozů T3 ev.č.6356+6355 na výlukové lince 32 obloukem vjíždí do zastávky Na Padesátém
Cestu po tramvajové trati začneme v prostoru betonového kaňonu koncové smyčky Nádraží Hostivař. Za sjezdovými výhybkami trať v pravém oblouku mimoúrovňově podjíždí dva mosty silniční komunikace. Pod druhým z nich se pravý oblouk mění v levý, končí žulový kryt kolejového svršku a levý oblouk se mění v táhlý pravý oblouk, s nímž trať postupně vystoupá na úroveň okolních komunikací a před světelnou křižovatkou s Hostivařskou ulicí navíc opustí klasickou konstrukci kolejnic na pražcích a vymění ji za velkoplošné panely BKV. Za světelnou křižovatkou následuje zastávka Hostivařská. Trať na zvýšeném středním tělese pokračuje přímým úsekem až k další světelné křižovatce s Pražskou ulicí. Před křižovatkou je umístěn ostrůvek protisměrné zastávky Na Groši. Již v prostoru křižovatky se trať z přímého úseku mění na táhlý pravý oblouk, v němž je bezprostředně za křižovatkou umístěna stejnojmenná zastávka v našem směru. Na křižovatce s Práčskou ulicí je umístěna další světelná signalizace, která by měla zajišťovat preferenci tramvají. Ještě před touto světelnou křižovatkou se táhlý pravý oblouk opět změní na přímý úsek a až k horizontu trať přímým úsekem vytrvale stoupá k zastávce Sídliště Zahradní Město, před níž je umístěna světelná signalizace přechodu pro chodce. Zastávka samotná je umístěna na samotném vrcholu stoupání tratě od Hostivaře a ihned po jejím opuštění trať k další zastávce naopak vytrvale klesá. V podstatě se vrátíme na nivelitu před začátkem stoupání z Hostivaře. Přímý úsek ve středu Švehlovy ulice se za křižovatkou s Pražskou ulicí mění do podoby táhlého levého oblouku, který nás bude provázet až k zastávce Zahradní Město. Ještě před samotnou zastávkou je na křižovatce s Topolovou ulicí umístěna světelná signalizace. Za zastávkami následuje prudký pravý oblouk v prostoru další světelné křižovatky ze Švehlovy ulice do ulice Na Padesátém a trať ze zvýšeného tělesa míří na úroveň okolních vozovek. Ještě v pravém oblouku trať podjíždí most Jižní spojky a v přímém úseku zamíří do podjezdu pod železničními tratěmi. Skládá se ze dvou mostů, které jsou mezi sebou přerušené. Místa je tu pramálo nejen šířkově, ale i výškově.
V zastávce Na Padesátém stanicuje souprava vozů T3SU ev.č.7018+ T3 ev.č.6644 na lince 26
Vůz T3SU ev.č.7003 na výlukové lince 32 projíždí k zastávce Radošovická
Tramvajová trať zabírá celý prostor vozovky, míjení s autobusy je tu o chlup těsné. Navíc je trolej zavěšena proklatě nízko a proto je v podjezdu omezená rychlost do 20 km/h. Dalším velmi nepříjemným faktorem je to, že po opuštění podjezdu ulice prudce stoupá a trolej se tak v tomto místě ostře lomí, což není zrovna ideální pro tramvajové pantografy. Po vystoupání na úroveň Průběžné ulice tramvajová trať do ní odbočí levým obloukem a opět se dostává na samostatné těleso na zvýšeném středním pásu. Ihned poté jsou umístěna zastávky Na Padesátém. Za prostorem zastávek následuje další levý oblouk, který brzy vystřídá táhlý pravý oblouk, jímž se trať dostává až před nácestné zastávky Radošovická, před jejichž dosažením však opět trať oblouk vymění za přímý směr. Za zastávkami se připojuje smyčka Radošovická, za sjezdovými výhybkami trať v pravém oblouku spěje ke světelné signalizaci s ulicí V Korytech, kde odbočuje vjezdová kolej do smyčky Radošovická. Protože je výhybka značně posunuta před samotnou křižovatkou, je i světelná signalizace pro tramvaje - čočky - předsunuta před světelnou signalizaci pro automobily. Po překonání křižovatky se trať opět napřímí a jsou zde umístěny zastávky Nádraží Strašnice. Levým obloukem u křižovatky s ulicí Nupackou trať okopíruje tvar Průběžné ulice, pokračuje přímým úsekem a během klesání k posledním zastávkám na trati - Na Hroudě stačí tento opět vyměnit za táhlý pravý oblouk a následně se vrátí zpět k přímému úseku. Za zastávkami trať již v přímém úseku spěje ke křižovatce s ulicí V Olšinách, kde končí.

S výjimkou koncového úseku od smyčky Nádraží Hostivař po světelnou křižovatku před zastávkou Hostivařská, který je klasické konstrukce s krytem ze žulových dlažebních kostek a následně asfaltovým kobercem a kolejových konstrukcí mezilehlé smyčky Radošovická, které kryje žulová dlažba, je celá trať vybudována metodou velkoplošných panelů BKV.

Souprava vozů T6A5 ev.č.8619+8620 na výlukové lince 39 v zastávce Na Hroudě
Zastávky umístěné na popisované trati:
Hostivařská - nácestná zastávka v obou směrech
Na Groši - nácestná zastávka v obou směrech
Sídliště Zahradní Město - nácestná zastávka v obou směrech
Zahradní město - nácestná zastávka v obou směrech
Na Padesátém - nácestná zastávka v obou směrech
Radošovická - nácestná zastávka v obou směrech
Nádraží Strašnice - nácestná zastávka v obou směrech, ve směru z centra jde i o zastávku výstupní
Na Hroudě - nácestná zastávka v obou směrech

Provozované linky na popisované trati:
V denním provozu jsou na celém úseku tratě provozovány linky 22 a 26, v nočním provozu je na stejném úseku provozována linka 57. Od Průběžné po smyčku Radošovická navíc dvojici denních linek doplňuje linka 24 a linku noční linka 51.

Fotocesta po trati Nádraží Hostivař - Průběžná
Tramvajová trať smyčka Nádraží Hostivař - Hostivařská Tramvajová trať smyčka Nádraží Hostivař - Hostivařská Tramvajová trať Hostivařská - smyčka Nádraží Hostivař Tramvajová trať smyčka Nádraží Hostivař - Hostivařská Tramvajová trať smyčka Nádraží Hostivař - Hostivařská
Tramvajová trať smyčka Nádraží Hostivař - Hostivařská Tramvajová trať smyčka Nádraží Hostivař - Hostivařská Tramvajová trať smyčka Nádraží Hostivař - Hostivařská Tramvajová trať Hostivařská - Na Groši Tramvajová trať Hostivařská - Na Groši
Tramvajová trať Na Groši - Sídliště Zahradní Město Tramvajová trať Na Groši - Sídliště Zahradní Město Tramvajová trať Na Groši - Sídliště Zahradní Město Tramvajová trať Na Groši - Sídliště Zahradní Město Tramvajová trať Na Groši - Sídliště Zahradní Město
Tramvajová trať Sídliště Zahradní Město - Zahradní Město Tramvajová trať Sídliště Zahradní Město - Zahradní Město Tramvajová trať Sídliště Zahradní Město - Zahradní Město Tramvajová trať Sídliště Zahradní Město - Zahradní Město Tramvajová trať Sídliště Zahradní Město - Zahradní Město
Tramvajová trať Zahradní Město - Na Padesátém Tramvajová trať Zahradní Město - Na Padesátém Tramvajová trať Zahradní Město - Na Padesátém Tramvajová trať Zahradní Město - Na Padesátém Tramvajová trať Zahradní Město - Na Padesátém
Tramvajová trať Zahradní Město - Na Padesátém Tramvajová trať Zahradní Město - Na Padesátém Tramvajová trať Na Padesátém - Radošovická Tramvajová trať Na Padesátém - Radošovická Tramvajová trať Na Padesátém - Radošovická
Tramvajová trať Na Padesátém - Radošovická Tramvajová trať Na Padesátém - Radošovická Tramvajová trať Na Padesátém - Radošovická Smyčka Radošovická Smyčka Radošovická
Tramvajová trať Radošovická - Nádraží Strašnice Tramvajová trať Nádraží Strašnice - Na Hroudě Tramvajová trať Nádraží Strašnice - Na Hroudě Tramvajová trať Nádraží Strašnice - Na Hroudě Tramvajová trať Nádraží Strašnice - Na Hroudě
Tramvajová trať Na Hroudě - křižovatka Průběžná

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019