Plzeň 2014 Když se rekonstruovalo centrum

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Plzeň 2014
Když se rekonstruovalo centrum


Vůz KT8D5-RN2P ev.č.296 vypravený na linku 2 překonal trolejové křížení s trolejbusovou stopou poblíž mostu U Jána a míří k dočasnému jednokolejnému úseku. | 14.10.2014
Skoro by se dalo říci z pražského úhlu pohledu plýtvání nízkopodlažními vozy. Leč v době vzniku naší reportáže v Plzni velmi častý jev. Souprava dvou „wan“. Tedy vozy Vario LFR.S ev.č.338+339. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.P ev.č.280+281 u zastávky Palackého náměstí. Oproti pražské variantě spojení dvou linek, kdy tzv.řetězíme a linka změní číslo, Plzeň využívá zobrazení obou čísel linek, jejichž trasy náhradní linka propojuje. Takže pěkně 1/2. | 14.10.2014 Poslední dodaná standardní plzeňská „wana“ T3R.PLF ev.č.332 tvořila dvojici s vozem T3R.P ev.č.265. | 14.10.2014
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.319+T3R.P ev.č.254 v zastávce Palackého náměstí. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.PLF ev.č.318+T3R.P ev.č.234 na lince 4, ač od zastávky Pod Záhorskem jezdí přímo přes Sady Pětatřicátníků, vyčkává na volno pro odbočení vpravo. Důvodem je Kaliforňan položený ve zmíněné zastávce. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.PLF ev.č.331+T3R.P ev.č.260 na lince 1/2. | 14.10.2014
„Kátrojky“ jezdí u nás pouze v Plzni a Brně. Plzeňské vznikly, oproti brněnským, ze dvou vozů T3, mezi něž se vložil střední nízkopodlažní článek. Vůz K3R-NT ev.č.314, ač tedy jednosměrná tramvaj, překonává v zastávce Sady Pětatřicátníků povrchovou výhybku Californien. | 14.10.2014 Pohled na „kátrojku“ zezadu. | 14.10.2014
Souprava vozů T3R.P ev.č.260+T3R.PLF ev.č.331 překonává povrchovou výhybku Californien. | 14.10.2014 Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.364+365 se blíží k zastávce Sady Pětatřicátníků... | 14.10.2014 ...a záhy zde překonává povrchovou výhybku Californien. | 14.10.2014
Tak si odskočme kvůli jedné fotce jinam. Vůz KT8D5-RN2P ev.č.292 vypravený na linku 1 překonal trolejového křížení s trolejbusovou stopou a míří k dočasnému jednokolejnému úseku.. | 14.10.2014
Plzeňský Kaliforňan v Sadech pětatřicátníků. Přímou kolejovou větev ve správném směru projížděly všechny pravidelné linky tramvají. Odbočnou větev využívaly vlaky jedoucí po protisměrné kolejové větvi z jednokolejné tratě přes náměstí Republiky k přejetí na správnou kolej. | 14.10.2014 Plzeňský Kaliforňan v Sadech pětatřicátníků. Přímou kolejovou větev ve správném směru projížděly všechny pravidelné linky tramvají. Odbočnou větev využívaly vlaky jedoucí po protisměrné kolejové větvi z jednokolejné tratě přes náměstí Republiky k přejetí na správnou kolej. | 14.10.2014 Plzeňský Kaliforňan v Sadech pětatřicátníků. Přímou kolejovou větev ve správném směru projížděly všechny pravidelné linky tramvají. Odbočnou větev využívaly vlaky jedoucí po protisměrné kolejové větvi z jednokolejné tratě přes náměstí Republiky k přejetí na správnou kolej. | 14.10.2014
Letecká mapa centrální části Plzně s vyznačenou kolejovou situací během rekonstrukce koleje v ulicích Pražská a Solní. K objasnění provozu je nutné nejprve osvětlit podobu standardního provozu. 
Tramvajová trať přecházející centrální náměstí Republiky není vedena dvoukolejně jednou ulicí, ale každý směr má svou jednu kolej v jiných ulicích. Ve směru od hlavního nádraží tramvaje jednokolejně překračují náměstí Republiky ulicemi Pražská a Solní, jak je vyznačeno na plánku červenou čarou. 
Opačný směr je veden ulicemi Prešovská a Zbrojnická, což zhruba naznačuje modrá a žlutá čára. Během již zmíněné rekonstrukce byla kolej směr hlavní nádraží zhruba v úseku vyznačeném žlutou čarou provozována s cestujícími obousměrně, v místě se zakreslenou zelenou čarou byla s pomocí provizorní koleje 
trať provozována dvoukolejně. V úseku modré čáry byla trať provozována obousměrně pouze při výjezdech a zátazích tramvají z a do vozovny. Oranžovou čarou je zakresleno místo, kde byl vložen povrchový přejezd Californien, s jehož pomocí  vlaky přijíždějícími ulicemi Zbrojnická a Prešovská po 
protisměrné koleji, přejely na kolej správnou.
Provizorně zřízené zastávky Prešovská, byly pro vlaky linek 1 a 2, obsluhované vozy KT8D5-RN2P výstupními i nástupními. Délka zastávek byla přes 60 metrů, aby se do nich vešly oba stanicující vlaky těchto dvou linek, které od náměstí Republiky přijížděly současně. | 14.10.2014 Provizorně zřízené zastávky Prešovská, byly pro vlaky linek 1 a 2, obsluhované vozy KT8D5-RN2P výstupními i nástupními. Délka zastávek byla přes 60 metrů, aby se do nich vešly oba stanicující vlaky těchto dvou linek, které od náměstí Republiky přijížděly současně. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.295 se blíží do zastávky Prešovská. | 14.10.2014
Vůz KT8D5-RN2P ev.č.295 v zastávce Prešovská. | 14.10.2014 Vozy KT8D5-RN2P ev.č.295 a 293 v zastávce Prešovská. | 14.10.2014 Vozy KT8D5-RN2P ev.č.293 a 295 v zastávce Prešovská. | 14.10.2014
Přes plzeňské náměstí Republiky jezdí tramvaje obousměrně, každá kolej je však vedena jinými ulicemi, tramvaje tedy jezdí pouze po okrajích náměstí, jehož středu dominuje katedrála svatého Bartoloměje. Kolej na snímku ve Zbrojnické ulici obvykle tramvaje využívají pouze k jízdě od fotografa. Kvůli výluce jí pojíždí obousměrně. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.292 na lince 1 přijíždí na náměstí Republiky po koleji, která se standardně pojíždí protisměrně. | 14.10.2014 Záhy je následován vozem KT8D5-RN2P ev.č.296 na lince 2. | 14.10.2014
Aby byl jednokolejný úsek co možná nejkratší, v prostoru rekonstruované tratě byla přidána druhá kolej v místě, kde je standardně jedna kolej pojížděná jedním směrem. | 14.10.2014 Zatímco levá kolej se již zadlažďuje a zůstane na místě i po dokončení rekonstrukce, pravá je provizorní a za pár týdnů zmizí. | 14.10.2014 Zatímco levá kolej se již zadlažďuje a zůstane na místě i po dokončení rekonstrukce (čemuž nasvědčují i napojené výhybky obratiště U Zvonu), pravá je provizorní a za pár týdnů zmizí. | 14.10.2014 Zatímco levá kolej se již zadlažďuje a zůstane na místě i po dokončení rekonstrukce (čemuž nasvědčují i napojené výhybky obratiště U Zvonu), pravá je provizorní a za pár týdnů zmizí. | 14.10.2014 Od náměstí Republiky přijíždí vůz KT8D5-RN2P ev.č.296 jednokolejným úsekem, který je jednokolejný standardně. Blíží se k výhybce, s jejíž pomocí odbočí na pravou kolej ve směru jízdy. Ta je zde provizorně, aby se zkrátil obousměrně pojížděný jednokolejný úsek. | 14.10.2014
Vůz KT8D5-RN2P ev.č.296 na lince 2 vjíždí na provizorní traťovou kolej. | 14.10.2014
Bezprostředně za ním jako násled míří vůz KT8D5-RN2P ev.č.292 na lince 1. | 14.10.2014 Pohled na provizorní (levou) a definitivní (pravou) kolej ve směru k náměstí Republiky. | 14.10.2014 Kolejový propletenec v pohledu k mostu U Jána. Pro osvětlení situace. Zcela vlevo je kolej v definitivní poloze, standardně pojížděná ve směru k fotografovi, tedy k náměstí Republiky. Kolej je zatím mimo provoz. Střední kolej je opět kolejí v definitivní poloze, standardně pojížděná ve směru od fotografa. Protioblouky je však na horizontu napojena na kolej směr náměstí Republiky a proto se nyní pojíždí opačně, následně bude na horizontu napojena na pravou kolej v mostě dvoukolejné tratě. Zcela vpravo je pak provizorní kolej, prodlužující dvoukolejný úsek. | 14.10.2014
Do oblasti staveniště se blíží „kátéčko“. | 14.10.2014 Ve chvíli, kdy se přiblíží, zjišťujeme, že jde o vůz KT8D5-RN2P ev.č.290, který na linku 1 projíždí provizorními protioblouky. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.290 na lince 1 míří po koleji, která bude standardně pojížděna opačně, k náměstí Republiky. | 14.10.2014
Tak se za vozem, který překonává výhybky obratiště U Zvonu, ještě otočíme. | 14.10.2014 Velice záhy se do prostoru staveniště blíží násled, tedy vůz na druhé ze zde provozovaných linek. | 14.10.2014 Zjišťujeme, že jde o vůz KT8D5-RN2P ev.č.299 na lince 2, který také míří po koleji, jež bude standardně pojížděna opačně, k náměstí Republiky. | 14.10.2014
I zde nesmí chybět pohled k náměstí Republiky. | 14.10.2014
Patrná rozdílná niveleta obou kolejí, provizorní vlevo i definitivní vpravo. | 14.10.2014 Zatímco Praha přestala panely VÚIS v podstatě využívat a pouze dožívají v již provozovaných úsecích, v Plzni má tato konstrukce stále zelenou. | 14.10.2014 Zcela vlevo je provizorní kolej. | 14.10.2014 Již jednou zdůrazněná rozdílná niveleta provizorní koleje. | 14.10.2014 Provizorní propojení protioblouky. | 14.10.2014
Provizorní propojení protioblouky. | 14.10.2014 Kátéčko ev.č.297 s pivní reklamou. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.291 na lince 1 míří k náměstí Republiky. | 14.10.2014
Obloukem ve standardní situaci, opačně pojížděnou kolejí, projíždí k náměstí Republiky vůz KT8D5-RN2P ev.č.297. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.291 na lince 1 míří k náměstí Republiky. | 14.10.2014 Obloukem ve standardní situaci, opačně pojížděnou kolejí, projíždí k náměstí Republiky vůz KT8D5-RN2P ev.č.291. | 14.10.2014
Obnovované obratiště U Zvonu. | 14.10.2014 Obnovované obratiště U Zvonu. | 14.10.2014 Krátký kolejový úsek je zřizován konstrukcí W-tram. | 14.10.2014
Krátký kolejový úsek je zřizován konstrukcí W-tram. | 14.10.2014 Krátký kolejový úsek je zřizován konstrukcí W-tram. | 14.10.2014 Krátký kolejový úsek je zřizován konstrukcí W-tram. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.P ev.č.264+261 u Sadů Pětatřicátníků. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.PLF ev.č.332+T3R.P ev.č.265 se blíží k Sadům Pětatřicátníků. | 14.10.2014
Z nadhledu vyfotografovaná souprava vozů T3R.P ev.č.217+218 uhání od zastávky Pod Záhorskem. | 14.10.2014
Na zvýšeném tělese, které jediné tramvaj chrání před probíjením se dopravní zácpou, míří souprava vozů T3R.PLF ev.č.328+T3R.P ev.č.269. | 14.10.2014 Opačným směrem míří souprava vozů Vario LFR.S ev.č.340+333. | 14.10.2014 Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.358+359 u Rondelu na lince 1/2. | 14.10.2014
Vůz K3R-NT ev.č.313 u Rondelu. | 14.10.2014 Vůz K3R-NT ev.č.313 u Rondelu. | 14.10.2014 Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.342+343 na čele s evidenčními čísly v klasickém plzeňským samolepkovém obdélníku. | 14.10.2014
Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.348+349. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.P ev.č.276+277 míří k zastávce Pod Záhorskem. | 14.10.2014 Na předjízdnou kolej směrem k Lékařské fakultě míří souprava T3R.P vedená vozem ev.č.244 na lince 1/2. | 14.10.2014
Celkem čtyři vozy Vario LF Plus vlastní Plzeňské městské dopravní podniky. Rozdíl oproti ostatním Variím spočívá v použití podvozků Komfort, které umožňují snížení podlahy i přímo nad podvozky. Souprava vozů ev.č.336+337 míří k zastávce Pod Záhorskem. | 14.10.2014
Na výlukové lince 1/2 se objevila souprava vozů T3R.P ev.č.280+281. | 14.10.2014 Jediné vozy, které „Plzeň koupila od Plzně“ jsou Astry. Na snímku je čtvrtá dodaná s ev.č.303. | 14.10.2014 Vůz K3R-NT ev.č.314 v pohledu zezadu. | 14.10.2014
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.324+T3R.P ev.č.249 míří na lince 4 na Bory. | 14.10.2014
A souprava vozů T3R.PLF ev.č.320+T3R.P ev.č.255 také. | 14.10.2014 Setkání souprav vozů Vario LFR.S ev.č.364+365 a T3R.P ev.č.249+T3R.PLF ev.č.324. | 14.10.2014 Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.364+365. | 14.10.2014
A ještě pohled odzadu. | 14.10.2014 Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.333+340. | 14.10.2014 Na Košutku míří souprava vozů T3R.P ev.č.208+245. | 14.10.2014
Tak se za ní také otočíme. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.PLF ev.č.317+T3R.P ev.č.233. | 14.10.2014 Vůz K3R-NT ev.č.313 s celovozovou reklamou proti černým pasažérům. | 14.10.2014
Astra ev.č.307. | 14.10.2014 „Erpéčka“ ev.č.218+217. | 14.10.2014 Souprava vozů T3R.PLF ev.č.323+T3R.P ev.č.248. | 14.10.2014
Od Bolevce přijíždí souprava vozů T3R.P ev.č.243+244 na lince 1/2. | 14.10.2014 Od Košutky pro změnu pak Astra ev.č.303. | 14.10.2014 Opačným směrem jako Astra jede souprava vozů T3R.P vedená vozem ev.č.216. | 14.10.2014
U Zoologické zahrady je zachycen vůz K3R-NT ev.č.314. | 14.10.2014
U stejné zastávky zachycena souprava vozů T3R.P ev.č.234+T3R.PLF ev.č.318. | 14.10.2014 Do zastávky Zoologická zahrada vjíždí souprava vozů T3R.P ev.č.264+261. | 14.10.2014 Od zastávky Boženy Němcové se vzdaluje souprava vozů Vario LFR.S ev.č.364+365. | 14.10.2014
Zastávku Zoologická zahrada opustila souprava vozů Vario LF Plus ev.č.336+337. | 14.10.2014 Pohled na soupravu vozů Vario LF Plus ev.č.337+336 odzadu. | 14.10.2014 Do zastávky Zoologická zahrada přijíždí souprava vozů T3R.P ev.č.208+245. | 14.10.2014 Astra ev.č.307 s celovozovou reklamou. | 14.10.2014 Ještě jeden snímek soupravy vozů Vario LF Plus ev.č.336+337 ve výstupní zastávce smyčky Bory. | 14.10.2014
Souprava vozů T3R.P ev.č.277+276 s celovozovou reklamou ve smyčce Bory. | 14.10.2014 Kolej na náměstí Republiky je standardně pojížděná pouze ve směru od fotografa. Stejným směrem jezdí i automobily. Protože na koleji byly tramvaje provozovány obousměrně, bylo nutné ji od automobilů oddělit. | 14.10.2014 Do zastávky Prešovská přijíždí vůz KT8D5-RN2P ev.č.296. | 14.10.2014
Jednosměrná souprava projíždějící přes náměstí Republiky dokumentuje provozní situaci zmíněnou u povrchové spojky Californien. Po příjezdu do Sadů Pětatřicátníků totiž vlak vyjede po protisměrné koleji a s pomocí povrchové spojky se teprve dostala na kolej správnou. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.291 míří po provizorní koleji od náměstí Republiky. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.293 míří k náměstí Republiky. | 14.10.2014
Provizorní výhybka napojující dočasný dvoukolejný úsek na standardní jednokolejku. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.292 na definitivní koleji. Jen jede protisměrně :-) | 14.10.2014 Obratiště U Zvonu. | 14.10.2014
Vůz KT8D5-RN2P ev.č.292 opouští dvoukolejný úsek. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.298 najíždí na výhybku, která bude v základním provozním stavu rozjezdovou. | 14.10.2014 Kolejová spojka se u zastávky Hlavní nádraží ČD, objevila v červnu 2014. Důvodem její instalace je možnost ukončení obousměrných vozů u nádraží ve chvílí, kdy bude ve výluce i úsek přes most U Jána.. | 14.10.2014 Odložené kolejnice původní pouze přímé koleje. | 14.10.2014 Na provizorní koleji jsou použity i ryze provizorní sloupy nesoucí trolejové vedení. | 14.10.2014
Vůz KT8D5-RN2P ev.č.295 překonává most U Jána... | 14.10.2014 ...zatímco sluníčko zapadlo, z protisměru přijíždí vůz KT8D5-RN2P ev.č.298. | 14.10.2014 Do rekonstruovaného úseku vjíždí vůz KT8D5-RN2P ev.č.288 s celovozovou reklamou na Plzeň, město kultury 2015. | 14.10.2014 Celkový pohled na rekonstruovaný úsek. | 14.10.2014
Vůz KT8D5-RN2P ev.č.290. | 14.10.2014
Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.347+346 u hlavního nádraží. | 14.10.2014 Souprava vozů Vario LFR.S ev.č.346+347 u hlavního nádraží. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.288 s celovozovou reklamou na Plzeň, město kultury 2015. | 14.10.2014
Vůz KT8D5-RN2P ev.č.292. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.299 u hlavního nádraží. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.298. | 14.10.2014 Vůz KT8D5-RN2P ev.č.293 s reklamou na jeden pivovar... | 14.10.2014
...a vůz KT8D5-RN2P ev.č.297 s reklamou na další pivovar. Inu Plzeň, město piva. | 14.10.2014

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1521
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2017