Scanjournal č.071

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Scanjournal č.071

Fotografické okénko do nedávné historie


71. Nejen o prohození tras linek 8 a 26 v centru
K poměrně malé změně mělo dojít v listopadu 1998 prakticky v centru města. Linka 8, dosud jezdící z Florence po Hlávkově mostě přes Vltavskou na Strossmayerovo náměstí, měla nově jet přes Náměstí Republiky a Štefánikův most. V tomto úseku trasy se měla vyměnit s linkou 26, které byla nově přisouzena trasa přes Hlávkův most. Zatímco osmička ve změněné trase zůstala dlouho, linka 26 se po čase vrátila do původní trasy. Přesto si dnes připomeneme fotografiemi oba úseky tehdy měněných linek. Jako bonus nahlédneme směskou několika snímků i do jiných míst Prahy, kde se také třeba něco mělo měnit.
Putování s linkou 8 zahájíme na křižovatce Těšnov, kde právě odbočuje souprava T3SUCS #7172+7173 s reklamou BESIP + POLICISTA obloukem ze Sokolovské na Těšnov. Tento oblouk je od listopadu 1998 jen manipulační. | 7.11.1998 Na lince 8 zastavila v zastávce Těšnov tramvaj KT8D5 ev.č.9004 s dlouhodobou celovozovou reklamou Lux. Nutno podotknout, že v tomto místě se kromě typu vozu a linky vlastně za dvacet let nic nezměnilo. | 7.11.1998 Dnešní manipulační zastávky Vltavská v místě nájezdu na Hlávkův most vypadaly vždy stejně neutěšeně, v roce 1998 však byly pravidelně užívány linkami 3 a 8. Na zastávce odbavuje cestující na lince 8 vůz KT8D5 ev.č.9036. | 23.10.1998 Rampou v ulici Antonínská stoupá od Vltavské ke Strossmayerovu náměstí na lince 8 souprava T3SUCS ev.č.7180+7181, toho času s celovozovou reklamou propagující zmrzliny Schöller, které už také z našich obchodů odvál čas. | 7.11.1998 V opačném směru ze Strossmayerova náměstí odjíždí na lince 8 vůz KT8D5 ev.č.9005 s pozůstatky reklamního nátěru Velkotržnice Lipence. | 28.10.1998
7172+7173 - 8
7.11.1998
9004 - 8
7.11.1998
9036 - 8
23.10.1998
7180+7181 - 8
7.11.1198
9005 - 8
28.10.1998
Na posledním snímku s linkou 8 je sice motivem tramvaj KT8D5 ev.č.9043 s celovozovou reklamou OBI, avšak více zaujme stavební stav zastávky a náměstí. V roce 1998 zde byl možný automobilový provoz ve všech směrech a tak i zastávka od Vltavské byla tradičním úzkým ostrůvkem. | 28.10.1998 Zpátky ze Strossmayerova náměstí pojedeme linkou 26 přes Štefánikův most. Na prvním snímku pózuje ve slunečním svitu souprava kobyliských T3 ev.č.6778+6779 v zastávce Nábřeží kapitána Jaroše. | 7.11.1998 Ulice Revoluční a zastávky Dlouhá třída jsou dodnes stejné, dokonce i linku 26 zde potkáme. V roce 1998 ale měla být přetrasována a proto vznikl snímek soupravy T3SUCS ev.č.7076+7077 s reklamou na tehdy populární a hodně poruchové mobilní telefony Alcatel. | 7.11.1998 Tehdy všední fotka, dnes naprostá bomba. I tak by se dal popsat snímek soupravy T3SU+T3 ev.č.7002+6636 na lince 26 v oblouku na Náměstí Republiky. Proměna prostoru v pěší zónu zde v příštích letech odstraní oddělení trati obrubami, jejichž návrat je již dnes nepředstavitelný. | 7.11.1998 V zastávce Náměstí Republiky z centra zastavila na lince 26 souprava T3SUCS ev.č.7164+7165 s již několikátou verzí reklamy na Eurotel. Zábradlí vpravo není trvalý stav, ale dočasná úprava při dostavbě rohového domu místo dlouholeté proluky. | 26.10.1998
9008 - 8
28.10.1998
6778+6779 - 26
7.11.1998
7076+7077 - 26
7.11.1998
7002+6636 - 26
7.11.1998
7164+7165 - 26
26.10.1998
Poslední snímek z linky 26 představuje opět soupravu vozů ev.č.7076+7077, která odbočuje z ulice Na Poříčí do Havlíčkovy, tedy najíždí do úseku trati, kde tato linka měla jezdit i nadále. | 26.10.1998 Zcela běžnou fotografií se přesuneme na Palmovku, kde se sice s linkou 8 nemělo nic měnit, přiblížíme si ale na voze ev.č.9047 celovozovou reklamu Alcatel v provedení pro tramvaje KT8D5. | 31.10.1998 Počátkem října probíhala výluka na Libeňském mostě a tak nešlo vyfotit běžné linky jezdící do Kobylis z Palmovky, což bylo také potřeba. Podíváme se tedy zatím na ty výlukové. Části linek 1 a 14 suplovala linka 31, na které byla U Kříže vyfotografována souprava vozů T3SUCS ev.č.7286+7287. | 13.10.1998 Druhá výluková linka s číslem 32 nahrazovala linku 12 v úseku z Palmovky do Ďáblic. V zastávce Ke Stírce zastavila hloubětínská souprava T3M ev.č.8070+8036. | 13.10.1998 Do třetice z výlukové dopravy, do zastávky Vosmíkových z centra přijíždí na lince 32 souprava T3M ev.č.8058+8059 s povedenou lakovanou celovozovou reklamou United colors of Benetton. | 13.10.1998
7076+7077 - 26
26.10.1998
9047 - 8
31.10.1998
7286+7287 - 31
13.10.1998
8070+8036 - 32
13.10.1998
8058+8059 - 32
13.10.1998
Celovozová reklama Benetton se vyskytovala také paralelně na vozech T3 i KT8D5, ale provedení pro typ KT8D5 bylo již lepené na bílém laku s variací lidských tváří. Tuto podobu nám reprezentuje vůz ev.č.9040, zachycený na lince 1 u zastávky Krejcárek. | 28.10.1998 Dlouholetou reklamní stálicí byl vůz KT8D5 ev.č.9038 s reklamou GAS – Zemní plyn. Na snímku je zachycen v obratišti Vysočanská radnice na lince 19, která měla být v listopadu 1998 prodloužena na Lehovec. | 30.10.1998 Linku 7 mělo čekat od osmého listopadu prodloužení z Černokostelecké na Ústřední dílny DP, což bylo i motivací pro snímek soupravy vozů T6A5 ev.č.8621+8622 na této lince ve smyčce Černokostelecká. | 30.10.1998 Linka 11 měla být zkrácena na Černokosteleckou (záměna konečné s linkou 7) a tak bylo zapotřebí vyfotografovat ji v nácestné zastávce Černokostelecká s orientací Ústřední dílny DP. Jako model pro tento záměr posloužila pankrácká souprava vozů T3 ev.č.6614+6142 se zadním vozem předaným nedávno ze Žižkova po dodávce třetí série tramvají T6A5. | 30.10.1998 Poslední dnešní snímek patří soupravě pankráckých vozů T3M ev.č.8022+8021 na lince 11 ve smyčce Ústřední dílny DP. Za devět dní sem tato linka zavítá naposledy. | 30.10.1998
9040 - 1
24.10.1998
9038 - 19
30.10.1998
8621+8622 - 7
30.10.1998
6614+6142 - 11
30.10.1998
8022+8021 - 11
30.10.1998

Fotografie: © Absolut


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1730
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2020